Jūsu pirkums:
0
0.00 €
AUTORIZĀCIJA

Pirkuma noteikumi

Veikala GEMMI.LV preces iegādes līguma noteikumi ir līguma, kas tiek noslēgts starp Jums un SIA “Gemmi.lv ”, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 88-1, Rīga, LV-1003, e-pasts: gemmi@gemmi.lv, neatņemama sastāvdaļa. Preces iegādes līgums sastāv no Jūsu noformētā preces pasūtījuma un esošajiem noteikumiem.

Pirms preces pasūtījuma noformēšanas Jums rūpīgi jāiepazīstas ar iegādes līguma noteikumiem.

Noformējot preces pasūtījumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinušies un piekrītat esošajiem līguma noteikumiem.

SIA “Gemmi.lv” rūpējas par savu preču kvalitāti. Visām GEMMI.LV veikalā iegādātajām precēm ir divu gadu garantija. Pirms preces lietošanas Jums rūpīgi jāiepazīstas ar preces lietošanas instrukciju. Lai saglabātu preces sākotnējo izskatu visā preces lietošanas laikā un pasargātu preci no mehāniskiem vai ķīmiskiem bojājumiem, Jums noteikti jāievēro instrukcijā noteiktie, kā arī vispārzināmie juvelierizstrādājumu lietošanas noteikumi.

Ja Jūs ievērojat augstāk norādītos noteikumus, un Jums tomēr radušās pretenzijas par preces kvalitāti, aicinām Jūs doties kopā ar preci, garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošu dokumentu uz tuvāko SIA “Gemmi.lv” filiāli.

Mums ir tiesības atteikties pieņemt garantijas remontam preci, ja tai ir mehāniski bojājumi, precei ir konstrukcijas izmaiņas, kas nav uzrādītas tehniskajā dokumentācijā, precei ir bojājumi, kas radušies šķidrumu, kukaiņu vai to dzīvības procesu galaproduktu nokļūšanas rezultātā uz preces, vai ir bijusi nepareiza preces ekspluatācija, vai kā citādi pārkāpti preces lietošanas noteikumi.

Pēc preces pasūtījuma noformēšanas Jums ir jāveic preces apmaksa saskaņā ar Jūsu izvēlēto apmaksas veidu.

Prece tiks Jums piegādāta atbilstoši Jūsu izvēlētajam preces piegādes veidam. Ar preces piegādes termiņiem Jūs variet iepazīties sadaļā "Piegāde".

Iegādājoties preci mūsu interneta veikalā GEMMI.LV, Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas atteikties no izdarītā pasūtījuma, nenorādot atteikuma iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums jānosūta vai jāiesniedz SIA “Gemmi.lv”, Lāčplēša ielā 88-1, Rīgā, LV-1003 paziņojumu par Jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma noformēšanai Jūs varat izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma pielikumā sniegto atteikuma veidlapu, bet tas nav obligāti. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš tiks uzskatīts par ievērotu, ja nosūtīsiet paziņojumu pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Pēc Jūsu atteikuma paziņojuma un preces saņemšanas ofisā, mēs atmaksāsim no Jums saņemto preces cenu 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces piegādes izmaksas netiek atlīdzinātas, un Jums jāsedz preces atpakaļ sūtīšanas izmaksas.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka atteikuma tiesības nebūs iespējams izmantot gadījumos, kas nepieļauj garantijas apkalpošanu un ir norādīti augstāk, kā arī, ja ir noņemtas/bojātas garantijas plombas ,birciņas vai preces iepakojums.

 

Iesniegums preces atgriešanai